ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում

Բարի գալուստ: Այս կայքը մշակվել է ոչխարաբուծության, խոտաբույսերի և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի արժեշղթաներում տնտեսությունների կազմակերպման և կառավարման գործընթացում ուղեցուցային հաշվարկները հասանելի դարձնելու և նախնական խորհրդատվության տրամադրման նպատակով։ Այդ նպատակով մշակվել են 3 ֆինանսական կանխատեսումների և հաշվարկների գործիքներ – ոչխարաբուծության, խոտաբույսերի և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի համար։
Այս գործիքների միջոցով օգտագործողին հնարավորություն է տրվում ներմուծել մուտքային տեղեկատվությունը և ստանալ տնտեսությանն առնչվող հիմնական գործառնական ծախսերի ու ակնկալվող եկամուտների վերաբերյալ հաշվետվություններ։
Ուղեցույցում ներառված տեղեկատվությունն ունի խորհրդատվական և կողմնորոշիչ բնույթ, իսկ առավել մանրամասն հաշվարկների ստացման նպատակով խորհուրդ է տրվում դիմել մասնագետների։
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ և ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔ
Ոչխարաբուծություն, խոտաբույսեր և հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկից ընտրեք Ձեր ոչխարաբուծական տնտեսության գտնվելու մարզը
Քանի՞ տարվա կանխատեսում եք ցանկանում կատարել
Ընտրությունը պարտադիր է
Հաշվարկային գործիքը հնարավորություն է տալիս կատարել մինչև 5 տարվա հաշվարկ։

Պարզապես ընտրեք կանխատեսվող տարիների քանակը։
Ո՞ր ամսին եք մտադիր ձեռք բերել նոր գլխաքանակը
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն ամիսը, երբ նախատեսում եք ձեռք բերել նոր գլխաքանակը։

Խորհուրդ է տրվում ձեռք բերել հոկտեմբեր ամսին։
Տնտեսության գլխաքանակի կազմը
Այս բաժնում հարկավոր է մուտքագրել Ձեր կոմից կառավարվող հոտի կազմը
Քանի՞ գլուխ մաքի ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա մաքիների գլխաքանակը:
Քանի՞ գլուխ խոյ ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա խոյերի գլխաքանակը:
Քանի՞ գլուխ արու գառ ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա արու գառների գլխաքանակը:
Քանի՞ գլուխ էգ գառ ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա էգ գառների գլխաքանակը:
Ի՞նչ ցեղատեսակի ոչխար եք մտադիր գնել
Ընտրությունը պարտադիր է
Առաջարկվող ցանկից պարզապես ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող ցեղատեսակը
Քանի՞ գլուխ մաքի (հղի շիշակներ) եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք մաքիների գլխաքանակը
Քանի՞ գլուխ խոյ եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք խոյերի գլխաքանակը

Մեկ խոյի հաշվով ընդունելի ցուցանիշ է 30-50 մաքի
Քանի՞ գլուխ արու գառ եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք արու գառների գլխաքանակը
Քանի՞ գլուխ էգ գառ եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք էգ գառների գլխաքանակը
Մայրական կազմի համալրման ծրագիր
Տարեկան կտրվածքով Ձեր տնտեսությունում կծնվեն գառներ, որոնց մի մասը, հավանաբար կպահեք մայրական կազմի համալրման նպատակով, մի մասն էլ կիրացնեք։ Տարեկան ծնված գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար։

Ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
2-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար։
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
3-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
4-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
5-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
* Հաշվարկում կիրառվել է 30 էգ գառին 1 արու գառ հաշվարկային նորմատիվը
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:
Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։
Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
Կերի հաշվարկ
Այս բաժնում հարկավոր է ներկայացնել տեղեկատվություն Ձեր տնտեսությունում առկա կերի բազայի վերաբերյալ
Քանի՞ կիլոգրամ խոտ ունեք Ձեր տնտեսությունում ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք առկա խոտի ծավալը, անկախ այն հանգամանքից գնել եք, թե ստացել եք սեփական ուժերով
Քանի՞ կիլոգրամ համակցված կեր ունեք Ձեր տնտեսությունում ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Եթե ունեք նաև այլ տնտեսություններ, ապա այստեղ մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծության համար նախատեսված ծավալը
Քանի՞ կիլոգրամ գարի ունեք Ձեր տնտեսությունում ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք առկա խոտի ծավալը, անկախ այն հանգամանքից գնել եք, թե ստացել եք սեփական ուժերով
Որքա՞ն է մեկ կիլոգրամ խոտի շուկայական գինը, (ՀՀ դրամ/կգ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Կարող եք մուտքագրել միջին շուկայական գինը
Ի՞նչ գնով եք ձեռք բերել համակցված կերի մեկ կիլոգրամը, (ՀՀ դրամ/կգ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Կարող եք մուտքագրել միջին շուկայական գինը
Որքա՞ն է մեկ կիլոգրամ գարու շուկայական գինը, (ՀՀ դրամ/կգ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Կարող եք մուտքագրել միջին շուկայական գինը
Տարեկան կտրվածքով քանի կգ խոտ կարող եք արտադրել սեփական ուժերով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք խոտի այն ծավալը, որը կարող եք արտադրել սեփական ուժերով, առանց գնելու տարբերակի
Տարեկան կտրվածքով քանի կգ գարի կարող եք արտադրել սեփական ուժերով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք գարու այն ծավալը, որը կարող եք արտադրել սեփական ուժերով, առանց գնելու տարբերակի
Որքա՞ն կկազմեն ամսական միջինացված կոմունալ ծախսերը ֆերմայի մասով
Որքա՞ն է կազմում գազի ամսական միջին սպառումը Ձեր տնտեսությունում, խ.մ.
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
խ․մ․
Այս բաժնում մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծական տնտեսության ծախսերը, և մի ներառեք Ձեր ընտանիքի կողմից սպառվող ծախսերը
Որքա՞ն է կազմում էլեկտրաէներգիային ամսական միջին սպառումը Ձեր տնտեսությունում, կվտ/ժ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կվտ/ժ
Այս բաժնում մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծական տնտեսության ծախսերը, և մի ներառեք Ձեր ընտանիքի կողմից սպառվող ծախսերը
Որքա՞ն է կազմում ջրի ամսական միջին սպառումը Ձեր տնտեսությունում, խ․մ․
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
խ․մ․
Այս բաժնում մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծական տնտեսության ծախսերը, և մի ներառեք Ձեր ընտանիքի կողմից սպառվող ծախսերը
Անձնակազմի և վարձատրության կանխատեսում
Ձեր ընտանիքի անդամներից քանի՞սը կներգրավվեն անասնապահական գործերում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։

Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Քանի՞ անասնապահ եք նախատեսում ունենալ ոչ ընտանիքի անդամներից
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։

Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Ամսական որքա՞ն կվճարեք ոչ ընտանիքի անդամ անասնապահին որպես աշխատավարձ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։

Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։ Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը ։
Վաճառքի գներ
Այս բաժնում ներկայացվում է Ձեր տնտեսության կողմից ստացվող արտադրանքի վաճառքի շուկայական միջին գները
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ կգ ոչխարի միսը (ՀՀ դրամ)։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ կգ գառան միսը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ լիտր կաթը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ հատ կաշին (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Անհրաժեշտ ներդրումների գնահատում
Ունե՞ք արդյոք ոչխարանոց, որը կօգտագործեք հոտի պահման նպատակով
Խորհուրդ է տրվում կատարել հաշվարկ՝ արդյոք նախատեսվող գլխաքանակը կտեղավորվի Ձեր ոչխարանոցում։
Եթե ոչխարանոցն առկա է, ապա մուտքագրեք ոչխարանոցի մոտավոր շուկայական արժեքը (ՀՀ դրամ)։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Առկա ոչխարանոցի արժեքը կօգնի Ձեզ կատարել լրացուցիչ ծախսերի հաշվարկ
Որքա՞ն եք գնահատում ոչխարանոցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ ծախսերը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Գլխաքանակի ավելացումն իր հերթին պահանջում է ոչխարանոցի պայմանների վերակազմակերպում։

Այստեղ մոտւքագրեք նախատեսվող գլխաքանակի համար անհրաժեշտ ոչխարանոց կառուցելու/վերակառուցելու ծախսերը։
Որքա՞ն եք գնահատում կապիտալ բնույթի այլ ծախսերը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Հնարավոր է՝ կարիք լինի ոչխարանոցի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման, էլեկտրասնուցման համակարգի ներդրման, ցանկապատի վերանորոգման կամ այլ աշխատանքների կատարման։

Այս հատվածում հարկավոր է ներառել Ձեր հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը։
Կենդանիների ձեռքբերման շուկայական գների կանխատեսումներ, ՀՀ դրամ
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ մաքին (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ խոյը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ գառը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Վարկի պայմաններ
Վարկի գումար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։

Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Սպասարկման տեսակ
Պարտադիր դաշտ
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։

Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սեփական ֆինանսական միջոցների կարիք, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
"Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։"
Նշում։ Հաշվարկները ներկայացված են ապրանքային տնտեսությունների համար։
Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկից ընտրեք Ձեր հողակտորի տնտեսության գտնվելու մարզը
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր աճեցնել
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն մշակաբույսը, որի մշակմամբ մտադիր եք զբաղվել
Տնտեսության նկարագրությունը
Նախատեսում եք մշակել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։

Շատ դեպքերում դիտարկվող խոտաբույսերը փորձնական եղանակով աճեցնելիս կարող եք օգտագործել տնամերձ հողամասերի որոշ հատված, որի դեպքում ևս վարձավճարների արժեքը կլինի հավասար զրոյի։
Որքա՞ն է տվյալ մշակաբույսի աճեցման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
քմ
Մուտքագրեք այն հողամասի այն մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել ընտրված մշակաբույսի աճեցման համար։
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։

Շատ դեպքերում դիտարկվող խոտաբույսերը փորձնական եղանակով աճեցնելիս կարող եք օգտագործել տնամերձ հողամասերի որոշ հատված, որի դեպքում ևս վարձավճարների արժեքը կլինի հավասար զրոյի։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ոռոգման համակարգ
Եթե առկա է ոռոոգման համակարգ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։

Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ոռոգման համակարգի կառուցման/վերակառուցման համար
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ոռոգումը։
Գործառնական ծախսեր
Որքա՞ն է սածիլի ձեռքբերման գինը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ սածիլ։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված խոտաբույսի սածիլը։

Որքան եք գնահատում բերքի մշակման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային ծախսերը, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ընտրված խոտաբույսի աճեցման նպատակով անհրաժեշտություն կառաջանա տրանսպորտային որոշակի ծախսերի։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը հարկավոր կլինի տրանստորտային ծախսերի համար։

Այստեղ հաշվի չեն առնվում վարի, ցանքի աշխատանքերի արժեքները։

Վարձու աշխատուժի օրական աշխատավարձի հաշվարկը ՝ ՀՀ դրամով / մեկ անձի համար օրական
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով՝ տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։ Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել, թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանական ծախս, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։

Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։

Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Ցանք ձեռքով, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով ցանք կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Քաղհան/փխրեցում, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Ջրվորի աշխատավարձ, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Բերքահավաք, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք բերքահավաքի կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց
Վաճառք և իրացում
Թարմ բերքի իրացման գին, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը թարմ վիճակում։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Չորացված բերքի իրացման գին, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը չորացված վիճակում։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծաղկամանով վաճառք, ՀՀ դրամ/հատ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/հատ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ընտրված խոտաբույսը ծաղկամանով։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Քանի՞ հատ ծաղկամանով վաճառք կարող եք կազմակերպել տարեկան կտրվածքով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Այս դաշտում հարկավոր է մուտքագրել ծաղկամանով վաճառքի այն քանակը, որը Դուք կանխատեսում եք վաճառել՝ առանց վնասելու Ձեր տնտեսության օպտիմալ քանակի բույսերը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքան եք գնահատում հողակտորի վրա կաթիլային ոռոգման համակարգի տեղադրման ծախսը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր կարծիքով հարկավոր է ընտրված խոտաբույսի մշակման համար օգտագործվող հողակտորի տարածքում հակակարկտային թունելային համակարգի ներդրման համար։
Հակակարկտային թունելային համակարգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր կարծիքով հարկավոր է ընտրված խոտաբույսի մշակման համար օգտագործվող հողակտորի տարածքում հակակարկտային թունելային համակարգի ներդրման համար։
Այլ կապիտալ ծախսեր
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար է հարկավոր կապիտալ բնույթի այլ ծախսերի համար (օրինակ՝ հողամասի ցանկապատում) ՀՀ դրամ։

Այստեղ մուտքագրեք այն կապիտալ ծախսերը, որոնք նշված չեն նախորդ բաժիններում։
Վարկի պայմանները
Վարկի գումար, ՀՀ դրամ
֏
Մուտքագրեք այն գումարը, որը բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը պատրաստ են տրամադրել Ձեզ և Դուք պատրաստ եք վերցնել ծրագրի ֆինանսավորման համար։

Նախապես կարող եք զրուցել Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։

Համաձայն առաջարկվող հաշվարկային գործիքի տրամաբանության ընդհանուր ծրագիրը կարող է ֆինանսավորվել վարկային և ֆինանսական միջոցների հաշվին։

Վարկային միջոցների Ձեր կողմից ներդրվող գումարի մուտքագրումից հետո մնացած գումարը կնախատեսվի վարկային միջոցներով ֆինանսավորման համար։
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Պարտադիր դաշտ
Վարկերի մարման ժամանակացույցերը լինում են երկու տեսակի՝

1. Երբ ամեն ամիս Դուք վճարում եք հավասարաչափ նույն գումարը, որի մեջ համամասնորեն բաշխված են մայր գումարն ու տոկոսագումարը։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Անուիտետային" տարբերակը։

2․ Երբ ամեն ամիս Դուք հավասարաչափ մարում եք վարկի մայր գումարից, իսկ ամսական տոկոսագումարը ամեն ամիս աստիճանաբար նվազում է։ Ամեն ամիս Ձեր ընդհանուր մարումների գումարները նվազում են։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Նվազող մնացորդով" տարբերակը:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սեփական ֆինանսական միջոցների կարիք, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Որպեսզի հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարվի, այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել բանկի վարկային կազմակերպության աշխատողի հետ:
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ:
Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկից ընտրեք Ձեր հողակտորի տնտեսության գտնվելու մարզը
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր աճեցնել
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն մշակաբույսը, որի մշակմամբ մտադիր եք զբաղվել
Տնտեսության նկարագրությունը
Նախատեսում եք մշակել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։
Որքա՞ն է տվյալ մշակաբույսի աճեցման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
քմ
Մուտքագրեք այն հողամասի այն մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել ընտրված մշակաբույսի աճեցման համար։
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ոռոգման համակարգ
Եթե առկա է ոռոոգման համակարգ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։

Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ոռոգման համակարգի կառուցման/վերակառուցման համար
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ոռոգումը։
Գործառնական ծախսեր
Որքա՞ն է սերմացուի ձեռքբերման գինը, ՀՀ դրամ/կգ:
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ սերմացու։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված հատիկընդեղենի սերմացուն։
Որքան եք գնահատում բերքի մշակման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային ծախսերը, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ընտրված հատիկնդեղենային մշակաբույսի աճեցման նպատակով անհրաժեշտություն կառաջանա տրանսպորտային ծախսերի։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը հարկավոր կլինի տրանստորտային ծախսերի համար։

Այստեղ հաշվի չեն առնվում վարի, ցանքի աշխատանքերի արժեքները։
Վարձու աշխատուժի օրական աշխատավարձի հաշվարկը ՝ ՀՀ դրամով / մեկ անձի համար օրական
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով՝ տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։ Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել, թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանական ծախս, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։

Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։

Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Ցանք ձեռքով, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով ցանք կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Քաղհան/փխրեցում, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Բերքահավաք, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք բերքահավաքի կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց
Վաճառք և իրացում
Ստացվող բերքի ո՞ր մասն եք պահելու որպես սերմացու
Պարտադիր դաշտ
%
Խորհուրդ է տրվում ստացվող բերքի որոշակի մասնաբաժին պահել հաջորդ տարվա ցանքի նպատակով։

Ցանկից ընտրեք այն մասնաբաժինը, որը պատրաստ եք պահել այդ նպատակով։

Համապատասխան ընտրված ծավալի՝ կնվազի վաճառքի համար նախատեսվող բերքի ծավալը:
Մշակաբույսի իրացման գինը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ ներդնել սեփական միջոցներից, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը պատրաստ եք հատկացնել տվյալ հողակտորի վրա ընտրված հատիկնըդեղենային մշակաբույսի աճեցման նպատակով։

Համաձայն իրականացվող հաշվարկների Ձեր կողմից ներդրվող գումարի մուտքագրումից հետո մնացած գումարը կնախատեսվի վարկային միջոցներով ֆինանսավորման համար։
Ներդրումների չափը չափազանց մեծ է, խնդրում ենք նվազեցնել
Վարկի պայմանները
Վարկի գումար, ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Պարտադիր դաշտ
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խորհրդատվություն ստանալ հատիկաընդեղենի ոլորտի մասնագետներից:
Ծրագրի բնութագրիչներ
Հաշվարկների կատարման ամսաթիվը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Որտե՞ղ եք նախատեսում հիմնադրել Ձեր տնտեսությունը։
Ընտրությունը պարտադիր է
db.Ցանկից ընտրեք Ձեր տնտեսության գտնվելու մարզը
Քանի՞ տարվա փորձ ունեք մեղվաբուծության ոլորտում։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Նշեք Ձեր բնակավայրը, որտեղ բնակվում եք։
Ընտրությունը պարտադիր է
db.Ցանկից ընտրեք Ձեր բնակավայրը, որտեղ բնակվում եք։
Լրացրեք Ձեր տարիքը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Նշեք հաշվարկի կատարման պահի դրությամբ լրացած տարիների քանակը։
Տնտեսության նկարագրությունը
Քանի՞ մեղվափեթակ ունեք ներկա պահին։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
db.Նշեք հաշվարկները կատարելու պահին առկա մեղվափեթակների քանակը։

db.Եթե չունեք, պարզապես մուտքագրեք "0" արժեք։
Որքա՞ն է մեղվաբուծական տնտեսության տեղակայման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
քմ
db.Մուտքագրեք այն հողամասի մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել Ձեր մեղվաբուծական տնտեսության ընդլայնման/հիմնման համար։
Նախատեսում եք մեղվաբուծական տնտեսությունը տեղակայել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս։
Ընտրությունը պարտադիր է
db.Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։ Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ

db.կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ/տարեկան։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տարեկան
Եթե օգտագործելու եք սեփական հողամաս, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ցանկապատ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ սածիլ։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված խոտաբույսի սածիլը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ցանկապատի կառուցման/վերակառուցման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի անվտանգությունը։
Տնտեսության ընդլայնման/հիմնադրման մտադրությունները
Քանի՞ մեղվաընտանիք եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Ի՞նչ գնով կկարողանաք գնել մեկ մեղվաընտանիքը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Քանի՞ մեղվափեթակ եք մտադիր գնել։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
db.Հաշվարկներում ներառված փեթակներերի շրջանակի չափը՝ 29 սմ։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք գնել մեկ մեղվափեթակը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Կախված տարվա բերքատվությունից, Ձեր տնտեսությունում հնարավոր է կարիք առաջանա վերնահարկ կամ կիսավերնահարկ տեղադրելու՝ մեղվափեթակի տարողությունը մեծացնելու համար։
Մեղվափեթակների տարողունակությունը մեծացնելու համար ի՞նչ տարբերակ եք նախատեսում։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ կիսավերնահարկը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Երկրորդ տարում քանի տոկոսով եք մտադիր ընդլայնել փեթակների քանակը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Երրորդ տարում քանի տոկոսով եք մտադիր ընդլայնել փեթակների քանակը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Տարեկան կտրվածքով մինչև 30 տոկոսով ընդլայնման դեպքում Դուք կկարողանաք խուսափել նոր մեղվաընտանիքների ձեռքբերման անհրաժեշտությունից։ Ավելի դեպքում հաջորդ տարում ավելի քիչ մեղր կստանաք։Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ կլինի նոր մեղվաընտանիքներ գնել։
Արդյոք ունե՞ք մեղվաբուծական պարագաների և գործիքների ձեռքբերման անհրաժեշտություն։
Ընտրությունը պարտադիր է
db.Տնտեսության բնականոն աշխատանքներն ապահովելու համար Ձեզ անհրաժեշ կլինեն մեղվաբուծական պարագաներ և գործիքներ։

db.Սովորաբար օգտագործվում են հետևյալ գործիքները՝ 1 Ծխարար, 1 քերիչ, 1 Խոզանակ, 1 հարթաշուրթ, 1 մուրճ, 1 աքցան, 1 ծակիչ։
Որքա՞ն եք գնահատում մեղվաբուծական պարագաների և գործիքների ձեռքբերման ծախսերը, ՀՀ դրամ/կոմպլեկտ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Եթե ունեք պարագաների կարիք, ապա այս դաշտում մուտքագրեք ձեռքբերվելիք պարագաների և գործիքների արժեքը։

db.Եթե կարիք չունեք, ապա մուտքագրեք "զրո" արժեք։
Արդյոք ունե՞ք մեղվաբուծական համազգեստ ձեռք բելերու կարիք, կոմպլեկտ։
Ընտրությունը պարտադիր է
db.Տնտեսության բնականոն աշխատանքներն ապահովելու համար Ձեզ անհրաժեշ կլինի մեղվաբուծական համազգեստ։ Մասնավորապես՝ 1 մեղվապահական գլխարկ, 1 ամբողջական համազգեստ։
Որքա՞ն եք գնահատում մեղվաբուծական համազգեստի ձեռքբերման ծախսերը, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Եթե ունեք համազգեստի կարիք, ապա այս դաշտում մուտքագրեք ձեռքբերվելիք համազգեստի արժեքը։

db.Եթե կարիք չունեք, ապա մուտքագրեք "զրո" արժեք։
Շրջանակների ձեռքբերում
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեղվափեթակի մեկ շրջանակը, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել կիսավերնահարկի մեկ շրջանակը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ի՞նչ գնող կկարողանաք գնել սինտեպոնի ջերմամեկուսիչ 1 բարձը, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ի՞նչ գնող կկարողանաք գնել փեթակի համար 1 մոմաթերթը, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Գործառնական ծախսեր
Տարվա ընթացքում իրականացնու՞մ եք արդյոք մեղվափեթակների տեղափոխում։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե այո, ապա որքա՞ն գումար է հարկավոր Մեղվափեթակների տեղափոխում ապահովելու համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
db.Եթե մեղվափեթակների տեղափոխում չեք իրականացնում, պարզապես մուտքագրեք "զրո" արժեք։
Որքա՞ն են կազմում ամսական միջին տրանսպորտային ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են Ձեր տնտեսության բնականոն գործունեության ապահովման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Տնտեսության սպասարկման ծախսեր
Ի՞նչ միջոցներով կիրականացնեք մեղրաքամը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Որքա՞ն եք գնահատում մեղրաքամի կազմակերպման աշխատանքների արժեքը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Եթե մեղրաքամի աշխատանքներն իրականացնելու է մասնագետը, ապա մուտքագրեք վերջինիս վճարվելիք գումարը։

db.Եթե մեղրաքամի աշխատանքներն իրականացնելու եք սեփական միջոցներով, ապա մուտքագրեք++++++++
Ունե՞ք արդյոք մեղրի պահպանման տարաների ձեռքբերման կարիք։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե այո, ապա որքա՞ն եք գնահատում մեղրի պահպանման տարաների ձեռքբերման ծախսերը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Եթե մեղրի պահպանման տարաների ձեռքբերման կարիք չունեք, պարզապես մուտքագրեք "զրո" արժեք։
Որքան եք գնահատում մեղվանոցը ձմեռման նախապատրաստելու ծախսերը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Աշխատավարձեր
Որքա՞ն եք պատրաստ տարեկան կտրվածքով վճարել մեղվաբույծին ամբողջ սեզոնի համար, ՀՀ դրամ/սեզոն։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Կախված մեղվաբուծական տնեսությունում մեղվաբույծի ներգրավվածության ամիսների քանակից, մուտքագրեք ամփոփ տվյալով։
Որքա՞ն եք պատրաստ վճարել մեղվաբույծի օգնականին ամբողջ սեզոնի համար, ՀՀ դրամ/սեզոն։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Նախատեսու՞մ եք արդյոք Ձեր տնտեսությունում ներգրավել պահակ։
Ընտրությունը պարտադիր է
եթե այո, ապա որքա՞ն եք պատրաստ վճարել պահակին ամբողջ սեզոնի համար, ՀՀ դրամ/սեզոն։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։

Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։

Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Վաճառք և իրացում
Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ տարի կլինի ընթացիկ տարին բերքատվության տեսանկյունից։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ըստ առկա կանխատեսումների և ակնկալիքների գնահատեք տվյալ տարին՝ բերքատվության մոտավոր ծավալների չափման համար։
Ստացվող բերքի ո՞ր մասն եք պահելու սեփական օգտագործման համար։
Ընտրությունը պարտադիր է
%
Մեղրի իրացման գինը, ՀՀ դրամ/կգ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող մեղրը։ Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ ներդնել սեփական միջոցներից, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
db.Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը պատրաստ եք հատկացնել մեղվաբուծական տնտեսության հիմնադրման/ընդլայնման նպատակով։

db.Համաձայն իրականացվող հաշվարկների Ձեր կողմից ներդրվող գումարի մուտքագրումից հետո մնացած գումարը կնախատեսվի վարկային միջոցներով ֆինանսավորման համար։
Վարկի պայմաններ
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Ընտրությունը պարտադիր է
Վարկերի մարման ժամանակացույցերը լինում են երկու տեսակի՝

1. Երբ ամեն ամիս Դուք վճարում եք հավասարաչափ նույն գումարը, որի մեջ համամասնորեն բաշխված են մայր գումարն ու տոկոսագումարը։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Անուիտետային" տարբերակը։

2․ Երբ ամեն ամիս Դուք հավասարաչափ մարում եք վարկի մայր գումարից, իսկ ամսական տոկոսագումարը ամեն ամիս աստիճանաբար նվազում է։ Ամեն ամիս Ձեր ընդհանուր մարումների գումարները նվազում են։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Նվազող մնացորդով" տարբերակը:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սեփական ֆինանսական միջոցների կարիք, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
"Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։"
Ծրագրի բնութագրիչներ
Հաշվարկների կատարման ամսաթիվը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Նշեք Ձեր բնակավայրը
Ընտրությունը պարտադիր է
Որտե՞ղ եք նախատեսում հիմնադրել Ձեր տնտեսությունը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Որքա՞ն է խաղողի աճեցման համար նախատեսվող Ձեր հողակտորի մակերեսը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք այն հողամասի մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել Ձեր խաղողագործության տնտեսության ընդլայնման/հիմնման համար։
Որքա՞ն եք գնահատում հակակարկտային ցանցի անցկացման ծախսերը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Կարող եք քննարկել ոլորտի մասնագետնրի հետ, հանրավորինս ճշգրիտ արժեքի որոշման հարցում։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ցանկապատ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե առկա է ցանկապատ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։ Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Եթե այո, ապա որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ցանկապատի կառուցման/վերակառուցման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի անվտանգությունը։
Դիտարկվող հողամասում նախատեսում եք արդյո՞ք կառուցել պահակակետ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե առկա է պահակակետ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։ Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Եթե այո, ապա որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել պահակակետի կառուցման/վերակառուցման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի անվտանգությունը։
Ինտենսիվ այգիների պարտադիր բաղադրիչներից է կաթիլային ոռոգման համակարգը։ Արդյո՞ք առկա է Ձեր հողամասում կաթիլային ոռոգման համակարգ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Որքա՞ն եք գնահատում կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման արժեքը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Հաշվարկում ներառեք նաև ջրավազանի կառուցման/վերակառուցման արժեքը։
Տնտեսության նկարագրությունը
Նշեք այգու հիմնադրման տարին։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ի՞նչ սորտի խաղող եք մտադիր մշակել։
Ընտրությունը պարտադիր է
Գինու և կոնյակի արտադրության սորտ է։
Ի՞նչ արտադրանքի արտադրության համար եք մտադիր աճեցնել խաղողի տվյալ սորտը։
Ընտրությունը պարտադիր է
1․ Կան խաղողի սորտեր, որոնք օգտագործվում են գինու և կոնյակի արտադրության համար։ Այդ դեպքերում, խորհուրդ է տրվում գինու արտադրության համար արտադրվող խաղողի գինը և քանակը նապապես համաձայնեցնել կոնկրետ մթերողի հետ։

2․ Կախված խաղողի սորտից և որակից կարող եք իրացման գինը նախապես պայմանավորվել մթերողի հետ։
Ի՞նչ արմատակալներ եք մտադիր գնել այգու հիմնան համար։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ինչպիսի՞ հենասյուն եք մտադիր ձեռք բերել։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ի՞նչ նյութից կլինեն տնկիների հենակները։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ընտրեք թե ինչ տեսակ մշակությամբ եք մտադիր զբաղվել։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ընտրեք միջվազային մոլախոտերի հեռացման տեսակը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Գործնական ծախսեր/Հողի պարարտացում
Նախատեսու՞մ եք արդյոք հողի պարարտացում գոմաղբով։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ի՞նչ գնով ձեռք կբերեք Ազոտական/N պարարտանյութը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ՀՀ դրամ
Ի՞նչ գնով ձեռք կբերեք Սուպերֆոսֆատ/ P պարարտանյութը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ՀՀ դրամ
Ի՞նչ գնով ձեռք կբերեք Կալիումական աղ/ K պարարտանյութը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ՀՀ դրամ
Ի՞նչ գումարի Բուժանյութեր (Pesticide) եք նախատեսում օգտագործել այգու բուժման համար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ՀՀ դրամ
Խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել մասնագետի հետ։
Տնտեսության սպասարկման ծախսեր
Որքա՞ն է կազմում դիտարկվող հողատարածքի տարեկան հողի հարկը (ՀՀ դրամ):
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Կարող եք հողի հարկի գումարը պարզել տվյալ համայնքից։
Որքա՞ն է կազմում ոռոգման նպատակով օգտագործվող ջրի տարեկան վարձը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար է հարկավոր անհրաժեշտ գործիքների ձեռբերման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ձեզ հավնաբար պետք կգա բահ, մկրատ, թել, որոնց գները կարող եք ճշտել մոտակա խանութից։ Եթե արդեն իսկ ունեք բոլոր անհրաժեշտ գործիքները, ապա մուտքագրեք "0" արժեք։
Որքա՞ն գումար է անհրաժեշտ հենասյուների տեղափոխման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Մեկ հեկտարի հաշվով Ձեզ հարկավոր կլինի մոտավորապես 703 հենասյուն։
Աշխատավարձեր
Նախատեսու՞մ եք արդյոք Ձեր տնտեսությունում ներգրավել պահակ։
Ընտրությունը պարտադիր է
եթե այո, ապա որքա՞ն եք պատրաստ վճարել պահակին ամբողջ սեզոնի համար, ՀՀ դրամ/սեզոն։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն է կազմում այգու տեղակայման համայնքում բերքահավաքի համար աշխատուժի ներգրավման օրավարձը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Վաճառք և իրացում
Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ տարի կլինի ընթացիկ տարին բերքատվության տեսանկյունից։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ըստ առկա կանխատեսումների և ակնկալիքների գնահատեք տվյալ տարին՝ բերքատվության մոտավոր ծավալների չափման համար։
Ստացվող բերքի ո՞ր մասն եք պահելու սեփական օգտագործման համար։
Ընտրությունը պարտադիր է
%
Խաղողի իրացման գինը, ՀՀ դրամ/կգ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ՀՀ դրամ/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։ Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ ներդնել սեփական միջոցներից, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Վարկի պայմաններ
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Ընտրությունը պարտադիր է
Վարկերի մարման ժամանակացույցերը լինում են երկու տեսակի՝

1. Երբ ամեն ամիս Դուք վճարում եք հավասարաչափ նույն գումարը, որի մեջ համամասնորեն բաշխված են մայր գումարն ու տոկոսագումարը։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Անուիտետային" տարբերակը։

2․ Երբ ամեն ամիս Դուք հավասարաչափ մարում եք վարկի մայր գումարից, իսկ ամսական տոկոսագումարը ամեն ամիս աստիճանաբար նվազում է։ Ամեն ամիս Ձեր ընդհանուր մարումների գումարները նվազում են։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Նվազող մնացորդով" տարբերակը:
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։"
Ծրագրի բնութագրիչներ
Լրացրեք Ձեր անուն ազգանունը:
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Նշեք հաշվարկների կատարման ամսաթիվը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Ինչպե՞ս եք մտադիր դիմել պետական աջակցության ծրագրին։
Ընտրությունը պարտադիր է
Լրացրեք Ձեր տարիքը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Նշեք հաշվարկի կատարման պահի դրությամբ լրացած տարիների քանակը։
Նշեք Ձեր բնակավայրը, որտեղ բնակվում եք։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Քանի՞ տարվա փորձ ունեք գյուղատնտեսության ոլորտում։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Ընտրեք ստորև առաջարկվող երեք տարբերակներից։ Որպես պետական աջակցության ծրագրի դիմորդ, արդյոք հանդիսանու՞մ եք դիտարկվող խմբի ներկայացուցիչ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ըստ կիրառելիության նշեք թե, որ խմբի ներկայացուցիչ եք։ Ընտրեք միայն ամենահամապատասխան տարբերակը։
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր մշակել ջերմատանը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Առաջարկվող ցանկից ընտրեք ջերմատան մակերսեսը, որը մտադիր եք կառուցել։
Ընտրությունը պարտադիր է
քմ
Դիտարկվող միջակայքում նշեք ջերմատան մակերսեը (ք․մ․)։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Կարող եք ընտրել Ծրագրով նախատեսվող երեք մոդելներից մեկը, որն առավելագույնն է համապատասխանում դիտարկվող մակերեսին։
Արդյոք դիտարկում եք ջերմատանը կիրառել մշակության հիդրոպոնիկ եղանակ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ըստ պետական աջակցության Ծրագրի՝ հիդրոպոնիկ եղանակ կիրառելի է Մոդել 3-ի համար, որի համար նախատեսվող մակերեսը կազմում է 800-3000 քմ։
Եթե այո, ապա խորհուրդ է տրվում նախապես կատարել ջրի անալիզ, որպեսզի հնարաովորինս վաղ շրջանում բացահայտվի ջրի պիտանելիությունը։ Մուտքագրեք ջրի անալիզի արժեքը, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Եթե կիրառելի չէ, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Ընտրեք Պետական աջակցության ծրագրով նախատեսվող մոդելը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Թույլատրելի է համարվում սահմանված առավելագույն մակերեսից մինչև 10 տոկոսի չափով շեղումը (գերազանցումը)։

Ըստ Ձեր ընտրած մոդելի` ջերմատան թույլատրելի առավելագույն մակերեսը կարող է հասնել 3300 քմ-ի:
Ջերմատան կառուցման հաշվարկների համար անհրաժեշտ տվյալներ
Հողի հարթեցում, նախապատրաստում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Կոնստրուկցիա
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Լարային համակարգ, կախիչներ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
մ
Լուսավորում, էլեկտրականություն
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
մ
Հովացում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Ջերմախնայող համակարգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Ջեռուցում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Ոռոգում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Օդափոխություն
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Պոլիկարբոնատ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Պոլիէթիլեն
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Եթե չեք նախատեսում, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Համակարգչային կառավարում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Կախված ջերմատան մակերեսից համակարգի գինը կփոխվի։ Խորհուրդ ենք տալիս խորհրդակցել մասնագետի հետ։
Ցեմենտ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Ավազ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Խճաքար
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Աշխատավարձ, մոնտաժ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
ք․մ․
Ջերմատան կառուցման դեպքում սովորաբար կիրառվում է 1քմ հաշվարկով մոնտաժման արժեք։
Որքա՞ն եք գնահտում ջերմատան տարածքում ջրամատակարարման համակարգի ապահովման ծախսը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
եթե առկա է, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Որքան եք գնահտում ջերմատան տարածքում գազամատակարարման համակարգի ապահովման ծախսը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
եթե առկա է, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Որքան եք գնահտում ջերմատան տարածքում էլեկտրական մատակարարման համակարգի ապահովման ծախսը։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
եթե առկա է, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Նշեք հաշվարկի կատարման պահի դրությամբ լրացած տարիների քանակը։
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր աճեցնել։
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն մշակաբույսը, որի մշակմամբ մտադիր եք զբաղվել։
Տնտեսության նկարագրությունը
Որքա՞ն է տվյալ մշակաբույսի աճեցման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք այն հողամասի մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել ընտրված մշակաբույսի աճեցման համար։
Նախատեսում եք մշակել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ/տարեկան։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տարեկան
Եթե օգտագործելու եք սեփական հողամաս, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ոռոգման համակարգ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե առկա է ոռոոգման համակարգ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։ Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ոռոգման համակարգի կառուցման/վերանորոգման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ոռոգումը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել այգու ցանկապատման աշխատանքների համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ցանկապատումը։
Այգետնկման աշխատանքներից առաջ խորհորդ է տրվում 2-3 տարի կատարել հողի բարելավման աշխատանքներ, որի ընթացքում անհրաժեշտ է ցանել բազմամյա խոտաբույսեր։
Ընտրությունը պարտադիր է
Որակյալ և արդյունավետ ծավալներով բերք ստանալու համար խորհուրդ է տրվում կատարել այս աշխատանքները։

Այնուամենայնիվ, եթե չեք ցանկանում ապահովել այս աշխատանքները, պարզապես ընտրեք 'ոչ' տարբերակը։
Այգետնկման աշխատանքների ընթացքում Դուք հնարավորություն կունենաք հողի պարարտացման նպատակով տարածքում կատարել բազմամյա խոտաբույսերի ծածկույթով ցանքս, որից էլ կարող եք ակնկալել տարեկան եկամուտները նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկանու՞մ եք արդյոք կատարել բազմամյա խոտաբույսերի ցանքս։ Եթե մտադիր եք կատարել բազմամյա խոտաբույսերի ցանքս, պարզապես ընտրեք Այո տարբերակը։
Գործառնական ծախսեր
Որքա՞ն է տնկանյութի ձեռքբերման գինը, ՀՀ դրամ/հատ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/հատը
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ տնկանյութ։ Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված մշակաբույսի տնկանյութը։
Որքա՞ն եք գնահատում բերքի մշակման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային ծախսերը միջին ամսական կտրվածքով, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/ամսեկան
Ընտրված մշակաբույսի աճեցման նպատակով կառաջանան տրանսպորտային ծախսեր։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը հարկավոր կլինի տրանսպորտային ծախսերի համար։ Այստեղ հաշվի չեն առնվում վարի, ցանքի աշխատանքերի արժեքները։
Որքա՞ն է կազմում դիտարկվող հողատարածքի տարեկան հողի հարկը (ՀՀ դրամ):
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տարեկան
Կարող եք հողի հարկի գումարը պարզել տվյալ համայնքից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 կգ ազոտական պարարտանյութը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Պարարտանյութերի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա խանութներից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 կգ ֆոսֆորական պարարտանյութը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Պարարտանյութերի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա խանութներից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 կգ կալիումական պարարտանյութը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Պարարտանյութերի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա խանութներից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 տոննա գոմաղբը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տոննա
Գոմաղբի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա ֆերմաների հետ։ Եթե գոմաղբը կարող եք ձեռք բերել անվճար, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Վարձու աշխատուժի օրավարձի հաշվարկ, ՀՀ դրամ/ օրական մեկ անձի հաշվով
Ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանական ծախս, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
db.Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։ Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։ Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Աշխատուժի ներգրավման ծախսեր, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Բերքահավաք, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք բերքահավաքի կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Վաճառք և իրացում
Ստացվող բերքի ո՞ր մասն եք պահելու սեփական կարիքների համար։
Ընտրությունը պարտադիր է
%
Ցանկից ընտրեք այն մասնաբաժինը, որը պատրաստ եք պահել այդ նպատակով։

Համապատասխան ընտրված ծավալի՝ կնվազի վաճառքի համար նախատեսվող բերքի ծավալը։
Հաղարջի իրացման գինը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։ Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ ներդնել սեփական միջոցներից, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։ Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Վարկի պայմաններ
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Ընտրությունը պարտադիր է
Վարկերի մարման ժամանակացույցերը լինում են երկու տեսակի՝

1. Երբ ամեն ամիս Դուք վճարում եք հավասարաչափ նույն գումարը, որի մեջ համամասնորեն բաշխված են մայր գումարն ու տոկոսագումարը։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Անուիտետային" տարբերակը։

2․ Երբ ամեն ամիս Դուք հավասարաչափ մարում եք վարկի մայր գումարից, իսկ ամսական տոկոսագումարը ամեն ամիս աստիճանաբար նվազում է։ Ամեն ամիս Ձեր ընդհանուր մարումների գումարները նվազում են։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Նվազող մնացորդով" տարբերակը:
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։"
db.Հատապտուղների այգու հիմնական մեկնաբանություն
Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը։
Ընտրությունը պարտադիր է
Նշեք հաշվարկի կատարման պահի դրությամբ լրացած տարիների քանակը։
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր աճեցնել։
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն մշակաբույսը, որի մշակմամբ մտադիր եք զբաղվել։
Տնտեսության նկարագրությունը
Որքա՞ն է տվյալ մշակաբույսի աճեցման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք այն հողամասի մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել ընտրված մշակաբույսի աճեցման համար։
Նախատեսում եք մշակել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ/տարեկան։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տարեկան
Եթե օգտագործելու եք սեփական հողամաս, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ոռոգման համակարգ։
Ընտրությունը պարտադիր է
Եթե առկա է ոռոոգման համակարգ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։ Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ոռոգման համակարգի կառուցման/վերանորոգման համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ոռոգումը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել այգու ցանկապատման աշխատանքների համար։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ցանկապատումը։
Այգետնկման աշխատանքներից առաջ խորհորդ է տրվում 2-3 տարի կատարել հողի բարելավման աշխատանքներ, որի ընթացքում անհրաժեշտ է ցանել բազմամյա խոտաբույսեր։
Ընտրությունը պարտադիր է
Որակյալ և արդյունավետ ծավալներով բերք ստանալու համար խորհուրդ է տրվում կատարել այս աշխատանքները։

Այնուամենայնիվ, եթե չեք ցանկանում ապահովել այս աշխատանքները, պարզապես ընտրեք 'ոչ' տարբերակը։
Այգետնկման աշխատանքների ընթացքում Դուք հնարավորություն կունենաք հողի պարարտացման նպատակով տարածքում կատարել բազմամյա խոտաբույսերի ծածկույթով ցանքս, որից էլ կարող եք ակնկալել տարեկան եկամուտները նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում։
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկանու՞մ եք արդյոք կատարել բազմամյա խոտաբույսերի ցանքս։ Եթե մտադիր եք կատարել բազմամյա խոտաբույսերի ցանքս, պարզապես ընտրեք Այո տարբերակը։
Գործառնական ծախսեր
Որքա՞ն է տնկանյութի ձեռքբերման գինը, ՀՀ դրամ/հատ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/հատը
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ տնկանյութ։ Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված մշակաբույսի տնկանյութը։
Որքա՞ն եք գնահատում բերքի մշակման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային ծախսերը միջին ամսական կտրվածքով, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/ամսեկան
Ընտրված մշակաբույսի աճեցման նպատակով կառաջանան տրանսպորտային ծախսեր։ Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը հարկավոր կլինի տրանսպորտային ծախսերի համար։ Այստեղ հաշվի չեն առնվում վարի, ցանքի աշխատանքերի արժեքները։
Որքա՞ն է կազմում դիտարկվող հողատարածքի տարեկան հողի հարկը (ՀՀ դրամ):
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տարեկան
Կարող եք հողի հարկի գումարը պարզել տվյալ համայնքից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 կգ ազոտական պարարտանյութը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Պարարտանյութերի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա խանութներից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 կգ ֆոսֆորական պարարտանյութը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Պարարտանյութերի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա խանութներից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 կգ կալիումական պարարտանյութը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Պարարտանյութերի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա խանութներից։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել 1 տոննա գոմաղբը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/տոննա
Գոմաղբի գները կարող եք նախապես ճշտել մոտակա ֆերմաների հետ։ Եթե գոմաղբը կարող եք ձեռք բերել անվճար, ապա մուտքագրեք զրո արժեք։
Վարձու աշխատուժի օրավարձի հաշվարկ, ՀՀ դրամ/ օրական մեկ անձի հաշվով
Ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանական ծախս, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։ Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։ Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Աշխատուժի ներգրավման ծախսեր, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Բերքահավաք, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք բերքահավաքի կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Վաճառք և իրացում
Ստացվող բերքի ո՞ր մասն եք պահելու սեփական կարիքների համար։
Ընտրությունը պարտադիր է
%
Ցանկից ընտրեք այն մասնաբաժինը, որը պատրաստ եք պահել այդ նպատակով։

Համապատասխան ընտրված ծավալի՝ կնվազի վաճառքի համար նախատեսվող բերքի ծավալը։
Բերքի իրացման գինը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։ Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ ներդնել սեփական միջոցներից, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
դրամ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։ Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Վարկի պայմաններ
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Ընտրությունը պարտադիր է
Վարկերի մարման ժամանակացույցերը լինում են երկու տեսակի՝

1. Երբ ամեն ամիս Դուք վճարում եք հավասարաչափ նույն գումարը, որի մեջ համամասնորեն բաշխված են մայր գումարն ու տոկոսագումարը։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Անուիտետային" տարբերակը։

2․ Երբ ամեն ամիս Դուք հավասարաչափ մարում եք վարկի մայր գումարից, իսկ ամսական տոկոսագումարը ամեն ամիս աստիճանաբար նվազում է։ Ամեն ամիս Ձեր ընդհանուր մարումների գումարները նվազում են։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Նվազող մնացորդով" տարբերակը:
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։"