ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում

Բարի գալուստ: Այս կայքը մշակվել է ոչխարաբուծության, խոտաբույսերի և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի արժեշղթաներում տնտեսությունների կազմակերպման և կառավարման գործընթացում ուղեցուցային հաշվարկները հասանելի դարձնելու և նախնական խորհրդատվության տրամադրման նպատակով։ Այդ նպատակով մշակվել են 3 ֆինանսական կանխատեսումների և հաշվարկների գործիքներ – ոչխարաբուծության, խոտաբույսերի և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի համար։
Այս գործիքների միջոցով օգտագործողին հնարավորություն է տրվում ներմուծել մուտքային տեղեկատվությունը և ստանալ տնտեսությանն առնչվող հիմնական գործառնական ծախսերի ու ակնկալվող եկամուտների վերաբերյալ հաշվետվություններ։
Ուղեցույցում ներառված տեղեկատվությունն ունի խորհրդատվական և կողմնորոշիչ բնույթ, իսկ առավել մանրամասն հաշվարկների ստացման նպատակով խորհուրդ է տրվում դիմել մասնագետների։
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ և ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔ
Ոչխարաբուծություն, խոտաբույսեր և հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկից ընտրեք Ձեր ոչխարաբուծական տնտեսության գտնվելու մարզը
Քանի՞ տարվա կանխատեսում եք ցանկանում կատարել
Ընտրությունը պարտադիր է
Հաշվարկային գործիքը հնարավորություն է տալիս կատարել մինչև 5 տարվա հաշվարկ։

Պարզապես ընտրեք կանխատեսվող տարիների քանակը։
Ո՞ր ամսին եք մտադիր ձեռք բերել նոր գլխաքանակը
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն ամիսը, երբ նախատեսում եք ձեռք բերել նոր գլխաքանակը։

Խորհուրդ է տրվում ձեռք բերել հոկտեմբեր ամսին։
Տնտեսության գլխաքանակի կազմը
Այս բաժնում հարկավոր է մուտքագրել Ձեր կոմից կառավարվող հոտի կազմը
Քանի՞ գլուխ մաքի ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա մաքիների գլխաքանակը:
Քանի՞ գլուխ խոյ ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա խոյերի գլխաքանակը:
Քանի՞ գլուխ արու գառ ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա արու գառների գլխաքանակը:
Քանի՞ գլուխ էգ գառ ունեք ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք հաշվարկների պահին առկա էգ գառների գլխաքանակը:
Ի՞նչ ցեղատեսակի ոչխար եք մտադիր գնել
Ընտրությունը պարտադիր է
Առաջարկվող ցանկից պարզապես ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող ցեղատեսակը
Քանի՞ գլուխ մաքի (հղի շիշակներ) եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք մաքիների գլխաքանակը
Քանի՞ գլուխ խոյ եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք խոյերի գլխաքանակը

Մեկ խոյի հաշվով ընդունելի ցուցանիշ է 30-50 մաքի
Քանի՞ գլուխ արու գառ եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք արու գառների գլխաքանակը
Քանի՞ գլուխ էգ գառ եք մտադիր գնել
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Մուտքագրեք ձեռք բերվելիք էգ գառների գլխաքանակը
Մայրական կազմի համալրման ծրագիր
Տարեկան կտրվածքով Ձեր տնտեսությունում կծնվեն գառներ, որոնց մի մասը, հավանաբար կպահեք մայրական կազմի համալրման նպատակով, մի մասն էլ կիրացնեք։ Տարեկան ծնված գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար։

Ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
2-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար։
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
3-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
4-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
5-րդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների ո՞ր մասն եք մտադիր պահել մայրական կազմի ընդլայնման համար
Պարտադիր դաշտ
%
Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:

Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։

Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
* Հաշվարկում կիրառվել է 30 էգ գառին 1 արու գառ հաշվարկային նորմատիվը
" Պարզապես մուտքագրեք Ձեր պատկերացմամբ մայրական կազմի ընդլայնման համար պահվող էգ գառների բաժինն այդ տարվա ընթացքում ծնվող էգ գառների կազմում:
Մայրական կազմի համալրման նպատակով անհրաժեշտ արու գառների քանակը հաշվարկվում է 30 էգ գառի հաշվով 1 արու գառ նորմատիվով։
Այն բանից հետո, երբ Դուք մուտքագրեք մայրական կազմի համալրման բաժինը, մնացած մասը հաշվարկներում դիտարկվում է որպես վաճառքի ծավալ, որից գոյանում են Ձեր եկամուտները:
Կերի հաշվարկ
Այս բաժնում հարկավոր է ներկայացնել տեղեկատվություն Ձեր տնտեսությունում առկա կերի բազայի վերաբերյալ
Քանի՞ կիլոգրամ խոտ ունեք Ձեր տնտեսությունում ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք առկա խոտի ծավալը, անկախ այն հանգամանքից գնել եք, թե ստացել եք սեփական ուժերով
Քանի՞ կիլոգրամ համակցված կեր ունեք Ձեր տնտեսությունում ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Եթե ունեք նաև այլ տնտեսություններ, ապա այստեղ մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծության համար նախատեսված ծավալը
Քանի՞ կիլոգրամ գարի ունեք Ձեր տնտեսությունում ներկա պահին
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք առկա խոտի ծավալը, անկախ այն հանգամանքից գնել եք, թե ստացել եք սեփական ուժերով
Որքա՞ն է մեկ կիլոգրամ խոտի շուկայական գինը, (ՀՀ դրամ/կգ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Կարող եք մուտքագրել միջին շուկայական գինը
Ի՞նչ գնով եք ձեռք բերել համակցված կերի մեկ կիլոգրամը, (ՀՀ դրամ/կգ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Կարող եք մուտքագրել միջին շուկայական գինը
Որքա՞ն է մեկ կիլոգրամ գարու շուկայական գինը, (ՀՀ դրամ/կգ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Կարող եք մուտքագրել միջին շուկայական գինը
Տարեկան կտրվածքով քանի կգ խոտ կարող եք արտադրել սեփական ուժերով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք խոտի այն ծավալը, որը կարող եք արտադրել սեփական ուժերով, առանց գնելու տարբերակի
Տարեկան կտրվածքով քանի կգ գարի կարող եք արտադրել սեփական ուժերով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կգ
Մուտքագրեք գարու այն ծավալը, որը կարող եք արտադրել սեփական ուժերով, առանց գնելու տարբերակի
Որքա՞ն կկազմեն ամսական միջինացված կոմունալ ծախսերը ֆերմայի մասով
Որքա՞ն է կազմում գազի ամսական միջին սպառումը Ձեր տնտեսությունում, խ.մ.
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
խ․մ․
Այս բաժնում մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծական տնտեսության ծախսերը, և մի ներառեք Ձեր ընտանիքի կողմից սպառվող ծախսերը
Որքա՞ն է կազմում էլեկտրաէներգիային ամսական միջին սպառումը Ձեր տնտեսությունում, կվտ/ժ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
կվտ/ժ
Այս բաժնում մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծական տնտեսության ծախսերը, և մի ներառեք Ձեր ընտանիքի կողմից սպառվող ծախսերը
Որքա՞ն է կազմում ջրի ամսական միջին սպառումը Ձեր տնտեսությունում, խ․մ․
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
խ․մ․
Այս բաժնում մուտքագրեք միայն ոչխարաբուծական տնտեսության ծախսերը, և մի ներառեք Ձեր ընտանիքի կողմից սպառվող ծախսերը
Անձնակազմի և վարձատրության կանխատեսում
Ձեր ընտանիքի անդամներից քանի՞սը կներգրավվեն անասնապահական գործերում
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։

Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Քանի՞ անասնապահ եք նախատեսում ունենալ ոչ ընտանիքի անդամներից
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։

Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Ամսական որքա՞ն կվճարեք ոչ ընտանիքի անդամ անասնապահին որպես աշխատավարձ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։

Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։ Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը ։
Վաճառքի գներ
Այս բաժնում ներկայացվում է Ձեր տնտեսության կողմից ստացվող արտադրանքի վաճառքի շուկայական միջին գները
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ կգ ոչխարի միսը (ՀՀ դրամ)։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ կգ գառան միսը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ լիտր կաթը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Ի՞նչ գնով եք նախատեսում իրացնել մեկ հատ կաշին (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ՝ հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

Եթե նախատեսում եք ստացվող կաթն օգտագործել գառների կերակրման համար (մսատու ցեղերի դեպքում), ապա կարող եք կաթի վաճառքի գինը սահմանել զրո։
Անհրաժեշտ ներդրումների գնահատում
Ունե՞ք արդյոք ոչխարանոց, որը կօգտագործեք հոտի պահման նպատակով
Խորհուրդ է տրվում կատարել հաշվարկ՝ արդյոք նախատեսվող գլխաքանակը կտեղավորվի Ձեր ոչխարանոցում։
Եթե ոչխարանոցն առկա է, ապա մուտքագրեք ոչխարանոցի մոտավոր շուկայական արժեքը (ՀՀ դրամ)։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Առկա ոչխարանոցի արժեքը կօգնի Ձեզ կատարել լրացուցիչ ծախսերի հաշվարկ
Որքա՞ն եք գնահատում ոչխարանոցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ ծախսերը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Գլխաքանակի ավելացումն իր հերթին պահանջում է ոչխարանոցի պայմանների վերակազմակերպում։

Այստեղ մոտւքագրեք նախատեսվող գլխաքանակի համար անհրաժեշտ ոչխարանոց կառուցելու/վերակառուցելու ծախսերը։
Որքա՞ն եք գնահատում կապիտալ բնույթի այլ ծախսերը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Հնարավոր է՝ կարիք լինի ոչխարանոցի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման, էլեկտրասնուցման համակարգի ներդրման, ցանկապատի վերանորոգման կամ այլ աշխատանքների կատարման։

Այս հատվածում հարկավոր է ներառել Ձեր հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը։
Կենդանիների ձեռքբերման շուկայական գների կանխատեսումներ, ՀՀ դրամ
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ մաքին (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ խոյը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Ի՞նչ գնով կկարողանաք ձեռք բերել մեկ գառը (ՀՀ դրամ)
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Այս բաժինը լրացնելիս խորհուրդ է տրվում կատարել շուկայի դիտարկում, խոսել հնարավոր մատակարարների հետ, որպեսզի հնարավորինս իրատեսական տվյալներ ստանաք։
Վարկի պայմաններ
Վարկի գումար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։

Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Սպասարկման տեսակ
Պարտադիր դաշտ
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։

Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սեփական ֆինանսական միջոցների կարիք, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
"Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։"
Նշում։ Հաշվարկները ներկայացված են ապրանքային տնտեսությունների համար։
Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկից ընտրեք Ձեր հողակտորի տնտեսության գտնվելու մարզը
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր աճեցնել
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն մշակաբույսը, որի մշակմամբ մտադիր եք զբաղվել
Տնտեսության նկարագրությունը
Նախատեսում եք մշակել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։

Շատ դեպքերում դիտարկվող խոտաբույսերը փորձնական եղանակով աճեցնելիս կարող եք օգտագործել տնամերձ հողամասերի որոշ հատված, որի դեպքում ևս վարձավճարների արժեքը կլինի հավասար զրոյի։
Որքա՞ն է տվյալ մշակաբույսի աճեցման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
քմ
Մուտքագրեք այն հողամասի այն մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել ընտրված մշակաբույսի աճեցման համար։
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։

Շատ դեպքերում դիտարկվող խոտաբույսերը փորձնական եղանակով աճեցնելիս կարող եք օգտագործել տնամերձ հողամասերի որոշ հատված, որի դեպքում ևս վարձավճարների արժեքը կլինի հավասար զրոյի։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ոռոգման համակարգ
Եթե առկա է ոռոոգման համակարգ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։

Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ոռոգման համակարգի կառուցման/վերակառուցման համար
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ոռոգումը։
Գործառնական ծախսեր
Որքա՞ն է սածիլի ձեռքբերման գինը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ սածիլ։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված խոտաբույսի սածիլը։

Որքան եք գնահատում բերքի մշակման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային ծախսերը, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ընտրված խոտաբույսի աճեցման նպատակով անհրաժեշտություն կառաջանա տրանսպորտային որոշակի ծախսերի։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը հարկավոր կլինի տրանստորտային ծախսերի համար։

Այստեղ հաշվի չեն առնվում վարի, ցանքի աշխատանքերի արժեքները։

Վարձու աշխատուժի օրական աշխատավարձի հաշվարկը ՝ ՀՀ դրամով / մեկ անձի համար օրական
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով՝ տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։ Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել, թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանական ծախս, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։

Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։

Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Ցանք ձեռքով, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով ցանք կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Քաղհան/փխրեցում, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Ջրվորի աշխատավարձ, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Բերքահավաք, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք բերքահավաքի կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց
Վաճառք և իրացում
Թարմ բերքի իրացման գին, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը թարմ վիճակում։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Չորացված բերքի իրացման գին, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը չորացված վիճակում։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծաղկամանով վաճառք, ՀՀ դրամ/հատ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/հատ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ընտրված խոտաբույսը ծաղկամանով։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Քանի՞ հատ ծաղկամանով վաճառք կարող եք կազմակերպել տարեկան կտրվածքով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Այս դաշտում հարկավոր է մուտքագրել ծաղկամանով վաճառքի այն քանակը, որը Դուք կանխատեսում եք վաճառել՝ առանց վնասելու Ձեր տնտեսության օպտիմալ քանակի բույսերը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքան եք գնահատում հողակտորի վրա կաթիլային ոռոգման համակարգի տեղադրման ծախսը
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր կարծիքով հարկավոր է ընտրված խոտաբույսի մշակման համար օգտագործվող հողակտորի տարածքում հակակարկտային թունելային համակարգի ներդրման համար։
Հակակարկտային թունելային համակարգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր կարծիքով հարկավոր է ընտրված խոտաբույսի մշակման համար օգտագործվող հողակտորի տարածքում հակակարկտային թունելային համակարգի ներդրման համար։
Այլ կապիտալ ծախսեր
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար է հարկավոր կապիտալ բնույթի այլ ծախսերի համար (օրինակ՝ հողամասի ցանկապատում) ՀՀ դրամ։

Այստեղ մուտքագրեք այն կապիտալ ծախսերը, որոնք նշված չեն նախորդ բաժիններում։
Վարկի պայմանները
Վարկի գումար, ՀՀ դրամ
֏
Մուտքագրեք այն գումարը, որը բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը պատրաստ են տրամադրել Ձեզ և Դուք պատրաստ եք վերցնել ծրագրի ֆինանսավորման համար։

Նախապես կարող եք զրուցել Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։

Համաձայն առաջարկվող հաշվարկային գործիքի տրամաբանության ընդհանուր ծրագիրը կարող է ֆինանսավորվել վարկային և ֆինանսական միջոցների հաշվին։

Վարկային միջոցների Ձեր կողմից ներդրվող գումարի մուտքագրումից հետո մնացած գումարը կնախատեսվի վարկային միջոցներով ֆինանսավորման համար։
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Պարտադիր դաշտ
Վարկերի մարման ժամանակացույցերը լինում են երկու տեսակի՝

1. Երբ ամեն ամիս Դուք վճարում եք հավասարաչափ նույն գումարը, որի մեջ համամասնորեն բաշխված են մայր գումարն ու տոկոսագումարը։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Անուիտետային" տարբերակը։

2․ Երբ ամեն ամիս Դուք հավասարաչափ մարում եք վարկի մայր գումարից, իսկ ամսական տոկոսագումարը ամեն ամիս աստիճանաբար նվազում է։ Ամեն ամիս Ձեր ընդհանուր մարումների գումարները նվազում են։ Այս տարբերակի համար ընտրեք "Նվազող մնացորդով" տարբերակը:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սեփական ֆինանսական միջոցների կարիք, ՀՀ դրամ։
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Որպեսզի հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարվի, այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել բանկի վարկային կազմակերպության աշխատողի հետ:
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խոսել մսավաճառների, կաթնամթերքի մեծածախ գնորդների և այլ վերավաճառողների հետ:
Ծրագրի բնութագրիչներ
Ո՞ր մարզում է գտնվում Ձեր տնտեսությունը
Ընտրությունը պարտադիր է
Ցանկից ընտրեք Ձեր հողակտորի տնտեսության գտնվելու մարզը
Ի՞նչ մշակաբույս եք մտադիր աճեցնել
Ընտրությունը պարտադիր է
Պարզապես ընտրեք այն մշակաբույսը, որի մշակմամբ մտադիր եք զբաղվել
Տնտեսության նկարագրությունը
Նախատեսում եք մշակել սեփակա՞ն, թե վարձակալվող հողամաս
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։
Որքա՞ն է տվյալ մշակաբույսի աճեցման համար նախատեսվող հողամասի մակերեսը, քմ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
քմ
Մուտքագրեք այն հողամասի այն մակերեսը, որը մտադիր եք օգտագործել ընտրված մշակաբույսի աճեցման համար։
Եթե վարձակալվող հողամաս եք մշակում, ապա ամսական որքա՞ն եք վճարում հողի վարձակալության համար, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Վարձակալական վճարների ճշգրտման համար կարող եք բանակցել հողամասի սեփականատիրոջ հետ։

Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր, երբ հողամասը Ձեզ կտրամադրվի անվճար օգտագործման, այդ դեպքում Դուք կունենաք ծախսերի տնտեսում, և կարող եք մուտքագրել զրո արժեք։
Դիտարկվող հողամասում արդյո՞ք առկա է ոռոգման համակարգ
Եթե առկա է ոռոոգման համակարգ, ապա հնարավոր է՝ կարիք լինի վերջինիս վերանորոգման կամ ցանցի ընդլայնման։

Ցանկալի է նախապես հաշվարկել նմանատիպ ծախսերի մեծությունը։
Որքա՞ն գումար եք նախատեսում հատկացնել ոռոգման համակարգի կառուցման/վերակառուցման համար
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Մուտքագրեք Ձեր նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ գումարը, որով կկարողանաք ապահովել դիտարկվող հողատարածքի ոռոգումը։
Գործառնական ծախսեր
Որքա՞ն է սերմացուի ձեռքբերման գինը, ՀՀ դրամ/կգ:
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Շուկայում կարող եք հետաքրքրվել, թե ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել որակյալ սերմացու։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն իրատեսական գինը, որով կարող եք ձեռք բերել ընտրված հատիկընդեղենի սերմացուն։
Որքան եք գնահատում բերքի մշակման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային ծախսերը, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Ընտրված հատիկնդեղենային մշակաբույսի աճեցման նպատակով անհրաժեշտություն կառաջանա տրանսպորտային ծախսերի։

Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը հարկավոր կլինի տրանստորտային ծախսերի համար։

Այստեղ հաշվի չեն առնվում վարի, ցանքի աշխատանքերի արժեքները։
Վարձու աշխատուժի օրական աշխատավարձի հաշվարկը ՝ ՀՀ դրամով / մեկ անձի համար օրական
Երբեմն ընտանիքի անդամների կողմից կատարվող աշխատանքի արժեքը հաշվարկներում անտեսելով՝ տնտեսությունները չեն ունենում պատկերացում այլընտրանքային աշխատանք կատարելու միջոցով ընտանեկան եկամուտների ավելացման հարցի մասին։ Այլ կերպ ասած, հարկավոր է հաշվարկել, թե որ դեպքում ավելի շատ եկամուտ կունենա Ձեր ընտանիքը՝ երբ անձն աշխատում է այլ աշխատավայրում և ստանում աշխատավարձ, թե ներգրավվում է Ձեր տնտեսության աշխատանքներում և նվազեցնում Ձեր տնտեսության ծախսերը։
Ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանական ծախս, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ վճարել մեկ անձին հողատարածքի մշակման աշխատանքների կատարման համար։

Նման գումարով կարող եք գնահատել Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքը՝ այդպիսով առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելով Ձեր տնտեսության եկամտաբերության մասին։

Սա բնավ չի նշանակում, որ Ձեր ընտանիքի անդամի կողմից կատարվող աշխատանքի դիմաց պետք է կատարեք դրամական ծախս։
Ցանք ձեռքով, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով ցանք կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Քաղհան/փխրեցում, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք ձեռքով քաղհան/փխրեցում կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց։
Բերքահավաք, ՀՀ դրամ / օրական մեկ անձի հաշվով
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտաքգրեք այն գումարը, որը Ձեր համայնքում սովորաբար վճարում եք բերքահավաքի կատարելու համար, երբ ներգրավում եք այլ անձանց
Վաճառք և իրացում
Ստացվող բերքի ո՞ր մասն եք պահելու որպես սերմացու
Պարտադիր դաշտ
%
Խորհուրդ է տրվում ստացվող բերքի որոշակի մասնաբաժին պահել հաջորդ տարվա ցանքի նպատակով։

Ցանկից ընտրեք այն մասնաբաժինը, որը պատրաստ եք պահել այդ նպատակով։

Համապատասխան ընտրված ծավալի՝ կնվազի վաճառքի համար նախատեսվող բերքի ծավալը:
Մշակաբույսի իրացման գինը, ՀՀ դրամ/կգ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏/կգ
Համաձայն Ձեր կանխատեսումների, ի՞նչ գնով կկարողանաք վաճառել ստացվող բերքը։

Այս դաշտում պարզապես մուտքագրեք այդ կանխատեսվող գինը։
Ծրագրի ֆինանսավորման պայմանները
Որքա՞ն գումար եք պատրաստ ներդնել սեփական միջոցներից, ՀՀ դրամ
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
֏
Այս դաշտում մուտքագրեք այն գումարը, որը պատրաստ եք հատկացնել տվյալ հողակտորի վրա ընտրված հատիկնըդեղենային մշակաբույսի աճեցման նպատակով։

Համաձայն իրականացվող հաշվարկների Ձեր կողմից ներդրվող գումարի մուտքագրումից հետո մնացած գումարը կնախատեսվի վարկային միջոցներով ֆինանսավորման համար։
Ներդրումների չափը չափազանց մեծ է, խնդրում ենք նվազեցնել
Վարկի պայմանները
Վարկի գումար, ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ, տարի
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
Տարի
Մուտքագրեք ստացվող վարկի մարման ժամկետը տարիներով:
Տարեկան տոկոսադրույք, %
Պարտադիր դաշտ թվային դաշտ
%
Ի՞նչ տոկոսադրույքով եք կարող ստանալ դիտարկվող վարկը։

Խոսեք Ձեզ սպասարկող բանկի հետ։
Սպասարկման տեսակ
Պարտադիր դաշտ
Հնարավորինս իրատեսական հաշվարկ կատարելու նպատակով այս բաժինը լրացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում բանկի կամ վարկային կազմակերպության աշխատակցի հետ խորհրդակցել և քննարկել վարկավորման պայմանները։ Վարկի գումարը մուտքագրելով՝ հաշվարկների միջոցով կարող եք տեսնել սեփական և այլ միջոցներով ներդրումներ կատարելու մասին տվյալներ։
Այս բաժինը լրացնելուց խորհուրդ է տրվում նախապես խորհրդատվություն ստանալ հատիկաընդեղենի ոլորտի մասնագետներից: